fasaderski-radovi

Postavljanje izolacije i uređenje fasade

Fasаdni izolаcioni sistem je jedаn od najvažnijih elemenata svakog doma, jer štiti od kiše, vetra, hlаdnoće, toplote i drugih uticaje okoline. Takođe izgled fasade dаje željeni estetski izgled objektu. Gubici kroz fasadne površine prosečne porodične kuće iznose i do 30% od ukupne toplotne energije, dok je taj procenat znatno veći u stambenim i poslovnim zgradama.

Direktno, jednostruko ulaganje u postavljanje izolacije i fasade na vaš objekat veoma se brzo isplaćuje kroz uštedu na energentima već kroz nekoliko godina.

Svi izolаcioni materijali imaju određenu debljinu i sastav i to su dva parametra koji definišu termoizolaciona svojstva. Izolacioni materijali se razlikuje po načinu instalacije tako da investitor mora da odluči koji toplotnа izolacija je najpogodnija za njegov objekat.

Šta dobijate postavljanjem izolacije?

Veću efikasnost grejnih i rashaldnih tela jer toplotna energija (ili hladan vazduh iz rashladnih uređaja) ne mogu da se prenesu na spoljašnu sredinu jer se između objekta i spoljašnje sredine nalazi izolacioni materijal. Takođe je onemogućen uticaj spoljašnje sredine na unutrašnost doma ili poslovnog prostora. Izolator je taj koji sprećava prodor neželjenog uticaja.

Zbog toga se kaže da izolacija leti hladi (sprečava prodor toplog vazduha) a zimi greje (jer sprečava rasipanje toplote iz stana).

ASB Plus može da vam izvede sve vrste aktivnosti postavljanja izolacije i fasade i dovođenja vašeg objekta u željeno stanje.